Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Vážené zboží s.r.o.
Olešná 43
398 43 Bernartice

IČ: 08797030

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 29518 (dále jen „Prodávající“),

Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Objednávka

Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Objednání zboží je možné prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách obchodu. Po doručení této objednávky prodávajícímu, bude kupujícímu odeslán email, potvrzující přijetí objednávky.

 

Vyřízení objednávky

Objednávka bude vyřízena následující pracovní den ve stanovenou hodinu (nejdříve však ve 13:00), případně v jiný den určený zákazníkem.

 

Převzetí zásilky

Zboží bude možné vyzvednout v provozovně: BEZ. Obchod váženým zbožím, Soukenická ulice 64, Písek

 

Cena zboží

Všechny ceny uvedené v našem objednávkovém formuláři jsou smluvní. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.

 

Platba

Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou při převzetí zboží.

 

Záruční podmínky

Na zboží je poskytována záruka do doby spotřeby zboží uvedené na obalu. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením, nedodržením skladovacích podmínek nebo opotřebením zboží ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Při odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vrátit zboží nepoškozené, bez vad a nepoužité.

 

Reklamační podmínky

Reklamace vad zboží musí být učiněna písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu. Reklamaci prodávající vyřizuje nejpozději do lhůty dané zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.

 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část ve výjimečných případech: Zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. Neproběhla platba za zboží. Zboží není na skladě. Zrušení objednávky vždy předchází komunikace s kupujícím.

 

Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18-ti let

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje kupující, který má zájem o nákup alkoholu, že již dovršil 18. rok věku.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi obchodními podmínkami.